Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Nytt barnehageår nye fokusområder

Fokusområder for 2016/2017 er ÅRSTIDER, SPRÅK og EMPATI